Przestrzeń publiczna

  • Projekt koncepcyjny Miasteczko Ruchu Drogowego 2014

  • Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miejscu Piastowym 2012

  • Rewaloryzacja zabytkowego założenia dworskiego w Jasienicy Rosielnej 2011

  • Projekt zagospodarowania terenu przy Zamku Królewskim w Sanoku 2011

  • Koncepcja elementów infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego – projekt konkursowy III miejsce 2010